گوگل براي رتبه بندي سايت هاي مختلفي كه به دنبال جستجوي كليد واژه‌ها در دسترس قرار مي گيرند يك ملاك ديگر را هم در نظر مي گيرد كه سرعت بالا آمدن آن سايت است.

به گزارش اينفوورلد، دو تن از مهندسان برجسته موتور جستجوي گوگل به نام هاي آميت سينگال و مت كاتس روز جمعه از افزوده شدن اين شاخص به جمع شاخص هايي خبر دادند كه گوگل از آنها براي رتبه بندي نتايج جستجو استفاده مي كند.
اين دو نفر مي گويند چند ماهي است كه در حال آزمايش و بررسي در اين زمينه هستند و از چند هفته قبل اين شاخص را نيز به جمع شاخص هاي جستجوي گوگل افزوده اند.
به گفته اين دو مهندس، گوگل بر اين باور است كه سايت هاي سريعتر عملكرد بهتري دارند و لذا از چند مؤلفه دقيق براي ارزيابي سرعت لود شدن صفحات يك سايت استفاده مي كند.
به گفته مهندسان گوگل اين تغييرات فعلاً تنها يك درصد از كل نتايج جستجو در گوگل را پوشش مي دهد و قرار است به تدريج بر اين رقم افزوده شود.