گوگل به تازگي دست به خريد يك شركت جديد زده كه رؤساي آن را كاركنان سابق شركت اپل تشكيل مي دهند.

به گزارش سي نت، اين شركت نوپا در زمينه طراحي و ساخت تراشه فعال است و خريد آن توسط گوگل از سوي بسياري از ناظران امور به معناي رقابت با اپل تعبير شده است.
گوگل تاكنون بيشتر در زمينه خريد شركت هاي خلاق نرم افزاري و فعال در حوزه وب فعال بود، اما خريد يك شركت تراشه ساز مي تواند چرخشي در جهت گيري ها و عملكرد اين شركت تعبير شود.
Agnilux كه مقر آن در سن خوزه كاليفرنيا واقع شده اين معامله را تاييد كرده، اما در مورد جزئيات آن از جمله مبلغ پرداختي از سوي گوگل سخني به ميان نياورده است.
از جمله شناخته شده ترين مديران Agnilux كه داراي شهرت رسانه اي است ، اسكات ردمن نام دارد كه قبلاً مهندس و طراح نرم افزار در چند شركت بزرگ آي تي بوده است.
برخي صاحبنظران بر اين باورند كه خريد Agnilux به معناي تلاش گوگل براي دستيابي به خودكفايي سخت افزاري است، هر چند بايد براي قضاوت نهايي در اين زمينه مدت بيشتري منتظر ماند.