سلام
از طریق ایمیل شما یا گروه به صورت ارسال اینباکس برا تون ایمیل ارسال کنیم که پاسخش بیاد برا خودتون!
همه نوع ایمیلی داریم و حداقل ارسال 5000 میباشد و حداکثر 200000 ارسال قیمت هر ارسال 2 تومان می باشد.ارسال های Html , TXT نیز
پذیرفته می شود.
دوستان شرایط رو همین جا میگم:
طراحی رایگان می باشد!
در هر ارسال کمترین ارسال 4000 -ارسال تست- می باشد.
حداکثر ارسال 200000 می باشد.
بعد از ارسال لیست ایمیل هایی که به آن ها ارسال شده است تقدیم می شود.
فعلا پرداخت آنلاین نداریم.
در صورتی که از ارسال راضی نباشید دوباره ارسال می شود!
ارسال همه چیز موجود است!
شما حتی میتوانید از ایمیل خود برای ارسال استفاده کنید!
قیمت ارسال به هر ایمیل 2 تومان می باشد.
ایمیل های تکراری خودکار حذف می شوند!
گزارش ارسال در پایان به شما ایمیل می شود.
هرگونه نارضایتی پس از ارسال دوم -در صورت صحت گفته های شما- باعث عودت وجه می شود!!!!!
ایمیل ها به اینباکس ارسال می شوند!
پیشنهاد ما استفاده از ارسال تست برای ایمیل خودتان و استفاده از ایمیل های ما برای ارسال بیش از 4000 است.
متشکرم
برای سفارش پـ . خ بدید