سامانه پیامک همراه با خط اختصاصی و تعرفه 87 به فروش میرسد

این سامانه امکانات کامل می باشد
دارای دو خط اختصاصی 5000 که یکی چهارده رقمی یکی هم ده رقمی هست و دارای سه خط عمومی بسیار خوب از جمله سر شماره 021

قیمت پیشنهادی خود را همینجا اعلام کنید