سلام

تعدادی دامنه عالی برای فروش به شرح ....
ایران گوشی
کاربرد : مناسب برای سایتهای موبایل
قیمت پایه : پیشنهادی


قالب سرا
کاربرد : مناسب برای سایتهای کلکسیون قالب ، همچنین طراحی و فروش قالب
قیمت پایه : پیشنهادی

جواهر سرا
کاربر : مناسب برای جواهر سرا ها
قیمت پایه : پیشنهادی

قالبساز
کاربرد : مناسب برای قالبسازها ( طراحان قالب )
قیمت پایه : پیشنهادی


پی وی ( راه و روش پرداخت )
کاربرد : مناسب برای سیستمهای پرداخت آنلاین
قیمت پایه : پیشنهادی


سئوفا
کاربرد : مناسب برای سئوکارها و یا شرکتهای سئو
قیمت پایه : 20 هزار تومان .... !دانلودساز
کاربرد : مناسب برای سایتهای دانلود
قیمت : پیشنهادی


دانلودیتا
کاربرد : مناسب برای سایتهای دانلود خارجی
قیمت پایه : پیشنهادی


وارز انگلیسی
کاربرد : مناسب برای سایتهای وارز انگلیسی
قیمت پایه : پیشنهادی
نام دامنه ها به هیچ وجه در پستتون ذکر نشه !
به دلیل قوانین بازارچه پیشنهادات در پیغام خصوصی ... !
اگر پیشنهادی خوب بود دامنه واگذار میشه !
موفق باشید .