در ۶۰ رنگ.کاملا طبیعی که به صورت پک رنگ مو میباشد که شامل رنگ,اکسیدان,کلاه,دستکش و کاتالوگ میباشد