رييس دوره اي شوراي امنيت اقدام وحشيانه اسرائيل را محکوم کرد
بيروت - "سعدالدين حريري" نخست وزير لبنان که رياست دوره اي شوراي امنيت را برعهده دارد، خواهان نشست فوق العاده شوراي امنيت براي بررسي مساله هجوم اسراييلي هابه کاروان آزادي شد.


به گزارش ايرنا از بيروت ، حريري از نماينده لبنان در شوراي امنيت که رياست اين شورا را برعهده دارد، خواست تا شوراي امنيت را به نشست فوق العاده دعوت کند تا مساله هجوم وحشيانه اسراييل به افراد بي پناه کاروان کشتي هاي آزادي به غزه را بررسي کند.
ميشل سليمان رييس جمهور لبنان هم در بيانيه اي اين فاجعه را شديدا محکوم کرد.
"علي شامي" وزير خارجه لبنان نيزصبح امروز گفت: اين جنايت مخالف قوانين بين المللي بوده و اسراييل مسوول مستقيم آن است.
وي که با تلويزيون LBC گفت و گو مي کرد افزود: ما پيامي فوري به نماينده لبنان در شوراي امنيت فرستاديم تا از اعضاي اين شورا بخواهد نشست فوري براي بررسي اين جنايت برگزار کند و به زودي با گروه ترکيه اي و عربي براي تصميم گيري اين موضوع هماهنگي صورت خواهد گرفت.
وي با اشاره به تماس سعد حريري نخست وزير لبنان با "احمد داوود اغلو" وزير امور خارجه ترکيه براي بررسي اين موضوع، گفت: با توجه به اينکه اشخاصي از 40 کشور جهان در اين ناوگان بودند همه اين کشورها بايد اين حمله را محکوم کرده و تصميم در اين خصوص بايد جدي و اثر بخش باشد.
نبيه بري رييس مجلس لبنان هم با محکوم کردن اين جنايت و وحشيانه خواندن آن از علي شامي خواست تا لبنان به سرعت از شوراي امنيت بخواهد با برگزاري نشست فوري اين جنايت را محکوم کند.
قرار است که شوراي امنيت امروز در نشست فوري خود مساله حمله به کاروان کشتي هاي موسوم به آزادي را بررسي کند .
رژيم صهيونيستي بامداد امروز با حمله ددمنشانه ، کاروان کشتي هاي آزادي را که منظور شکستن محاصره غزه در حرکت بودند، مورد هدف قرار داد و آنان را مجبور به حرکت به سوي بندر "اسدود" در اسرائيل کرد.