سلام من پست ترجمه شده اختصاصی که کپی نباشه دقت کنید کپی نباشه برای موضوع قهوه میخوام
میتونید؟
تشکر