معرفی اجمالی محصول
به شش کار بخصوصی که مربی انجام میدهد اشاره می کنیم تا شما هم در شنا کردن از آن ها استفاده کنید. وقتی این موارد را می خواهید یاد بگیرید بهتر است که همگی را به صورت هم زمان اجرا نکنید. سعی کنید که هر موضوع را در یک روز تمرین کنید. و وقتی روی این تکنیک ها کار می کنید باید در موازات کارهایی باشد که مربی تان از شما می خواهد تا آنها را تمرین کنید نه اینکه اینها را کاملاً جایگزین برنامه مربی خود کنید .سعی نکنید از طراحی تکنیکی جدید ترس داشته باشید. ما فیلم را در مواردی آهسته پخش خواهیم کرد تا شما به راحتی چگونگی حرکت های پا را ببینید...چگونه خود را به جلو می کشانند...و اینکه چگونه بدنشان را داخل آب نگه می دارند. پس با ما همراه شوید و به تماشای این مجموعه آموزشی بنشینید تا حرکات آرون پیرسون دارنده سه مدال طلای شنای کرال پشت را با هم ببینیم.0156600776a26ea.jpg