آی تی ایران - مجمع عمومي سالانه شركت همكاران سيستم (سهامي عام)، اختيار افزايش سرمايه از 16 ميليارد به 26 ميليارد تومان را به هيات مديره اعطاء كرد كه از اين مبلغ، 4 ميليارد افزايش سرمايه در سال جاري صورت خواهد گرفت و باقي آن طي دو سال آينده صورت خواهد پذيرفت.
همچنين، اين مجمع با تقسيم سود نقدي هر سهم معادل 25 تومان ميان سهامداران، موافقت كرد.
در جلسه مجمع عمومي كه پنج شنبه هفته گذشته با حضور سهامداران اين شركت و نمايندگان سازمان بورس برگزار شد، سود شركت به ميزان 8 ميليارد و 870 ميليون تومان، معادل هر سهم 55 تومان تصويب شد.
بر اساس گزارشي كه شهريار رحيمي مديرعامل همكاران سيستم در اين جلسه عنوان كرد، رشد حاشيه سود گروه همكاران سيستم از 36 درصد به 39 درصد افزايش يافته و خالص سود تلفيقي نيز بالغ بر 9.5 ميليارد تومان است.
در ابتداي اين جلسه شهريار رحيمي مديرعامل همکاران سيستم، پيام هيات مديره‌ي اين شرکت را قرائت کرد. در اين پيام اشاره شده است كه همكاران سيستم در راستاي تلاش‌هاي هميشگي براي تثبيت و تحكيم جايگاه خود در بازار، به تلاش براي ارتباط نزديك‌تر با مشتريان و نفوذ عميق‌تر در بازار ادامه خواهد داد. همچنين ورود به بازار شرکت‌هاي کوچک و اجراي پروژه‌هاي بزرگ نرم‌افزاري، دو رويكرد جديدي است كه اين شركت دنبال خواهد كرد. به گفته آقاي رحيمي ثبات و پايداري کسب و کار شرکت و نتيجه آن رشد حاشيه‌ي سود، عمده‌ترين عامل اطمينان و دلگرمي سهامداران به اين شرکت است.
مديرعامل همکاران سيستم همچنين ضمن ارايه‌ي گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌هاي سال آينده اين شرکت به مجمع، يکي از عمده‌ترين مولفه‌هاي موفقيت اين گروه را بهره‌گيري از نيروي انساني متخصص ذکر کرد و افزود: "با افزايش سطح انتظارات مشتريان، همکاران سيستم از يافتن فرصتي براي پاسخ گفتن به اين انتظارات استقبال مي‌کند‌".
آقاي رحيمي همچنين ماموريت همکاران سيستم را ياري‌رساني به بلوغ صنعت نرم افزار نيز دانست، موضوعي که به گفته وي از ترکيب انتظارات مشتريان و تلاش براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ملي توسط اين شرکت شکل مي‌گيرد.
همچنين جلسه پرسش و پاسخ از ديگر برنامه‌هاي اين جلسه بود که با مشارکت فعال همه اعضاي هيات مديره همکاران سيستم برگزار شد. شهريار رحيمي در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي افزايش کارايي در شرکت گفت:‌" افزايش کارآيي در گروي اجراي فرآيندهاي بهينه، ارتقاي سطح تخصص از طريق آموزش و استفاده از ابزارهاي مناسب مبتني بر فناوري اطلاعات است".