ارسال تبلیغات پیامکی کلیه نامزد های تبلیغاتی


به تمامی شهر ها و روستا ها با کمترین تعرفه


هر پیام فقط 10 تومان به همراه ارائه گزارش (ارسال تعداد بالا)

این تعرفه را هیچ جا نمی توانید پیدا کنید!

تخفیف ویژه برای شهر های بزرگ و ارسال های بالای 1 میلیون نفر

پورسانت عالی برای جذب نمایندگان
با معرفی هر نماینده بر اساس ارسال نماینده از ما پورسانت دریافت کنید!


با تضمین ارسال پیام حتی به افرادی که پیام های تبلیغاتی خود را غیر فعال کرده اند(بلک لیست)


برای اولین بار

ارسال پیام تبلیغاتی نمایندگان به افرادی که پیام های تبلیغاتی خود غیر فعال کرده اندبرای اطلاعات بیشتر و دریافت تعداد شماره های شهر خود با ما تماس بگیرید و یا شهر خود را اعلام نمائید تا تعداد همین جا درج شود.

www.Payamkutah.com

شماره های تماس در سایت موجود است!