درود

به شخصی برای فروش فوری
یک وب سایت تخصصی
که با نصف قیمت قرار داده ایم
نیاز داریم.

لازم به ذکر است
این مبلغ تنها بابت فروش این سایت
و بابت فقط مشتری پیدا کردن
و نه هیچ کار یا مورد دیگر

و همچنین پس از واریز خریدار
مبلغ 250,000 به حساب همکار واسط
ریخته خواهد شد

لینک تاپیک و جزئیات: http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=88223

لطفا عزیزانی که قصد همکاری دارند
یا در تاپیک درخواست بدهند
یا به بنده پ خ بدهند