بمنظور ساخت چمن مصنوعی دانه های رنگی پلی پروپلین / پلی اتیلین که با نام پلیمرن نامگذاری شده اند، به حدی حرارت داده میشود که بصورت خمیر شکل درمی آید. سپس از یک استابیلایزر ماورای بنفش و حرارتی که خاصیت ضد فشرده شدگی دارد بکارگرفته شده و به ترکیب اضافه میشود. پس از آن جرم ماده با بشقابی مجدر تک فیلامانی از قالب خارج شده و یا به سمت یک لایه بسیار نازک که به چند قسمت نواری شکل در آمده و سوراخی روی آن تعبیه شده، کشیده میشودبه نحوی که ساختار شانه اصلی از الیاف فیبردار تشکیل میشود.
در قدم بعدی بر روی پارچه ای پلی پروپلین تثبیت شده ماوراء بنفش بهمراه دسته هایی از الیاف مصنوعی بصورت زیگزالی یا حلقه هایی در یک راستا قرار داده میشود و روی پارچه تافته داده شده سوراخ هایی تعبیه میشود.
ساخت چمن مصنوعی بگونه ای است که رنگ ها و ارتفاع متفاوتی دارند. ارتفاع خاب ها از 6-5میلیمتر تا 7-6 سانتی متر و رنگ ها قرمز، سبز و قهوه ای میباشند که برای زمین های بازی تنیس میتوان از رنگ های زرد، سفید و یا آبی هم استفاده کرد.