سلام
اکانتی بسیار قوی با نیروهای هجومی مکس مورد نیاز برای وار و نیروهای دفاعی بسیار قوی.
خریدار واقعی به شماره نوشته شده در تلگرام پیغام بده
09354827239

photo_2016-08-21_23-47-02.jpg photo_2016-08-21_23-47-08.jpg