اگر مبلغتون 5 میلیونه همون حل اختلاف رسیدگی می کنه و حکم میده لازم نیست به مراجع بالاتر برید
اصلا حل اختلاف برای همینه