سلام
اسم کلن Aryans...!!! به معنای آریایی ها
لول 5 البته نصف بیشتر راه لول 6 شدنم رفته
وارلوگو ببینید متوجه میشید نمیرسم دیگه
برد وار ۴۹ تاس
کلن کمی کار شه روش دوباره سرپا میشه.
فوری فروشی
کسی خواست @mohsenmoghiseh آیدی تلگراممه