شیراز این سایت یه سر بزن fafait.ir اگه فلش مموری و جانبی هاش ببین چی میخوای و فکر کنم بشه ارزونتر خرید کرد
تلگرام من interanet@