سلام
کسی میدونه شرایط گرفتن دفتر در خود پست چی هست ؟
چند بار منو حواله دادن برو لشکر اونجا امار بگیر
ولی میخوام بدونم کسی گرفته چه مدارکی میخواد ؟