واقعا نمی دونم بعضی از دوستان چطور به راحتی هرچه تموم تر تهمت می زنن و تا مدیریت مطابق میلشون کاری انجام نمیده درجا تهمت و افترا میزنن که راهبرا می زنن؟؟؟
فعلا تاپیک بسته میشه تا حرفها دوستان بررسی بشه